INFORMACE PRO PACIENTY

K 30.6. 2018 bude ukončena činnost pobočky ordinace ve Vlašimi,
Žižkovo nám. 133, 25801
z personálních důvodů, kdy nelze zajistit odpovídající odborné vedení ordinace. Veškerá dokumentace bude k dispozici v základní ordinaci
v Říčanech, kde lze pokračovat v sledování a léčbě, ale současně zde lze kdykoli podat žádost o vydání zdr. dokumentace pro sledování na jiném spadovém pracovišti v Benešově a okolí.

                                                            Děkuji za 10 let práce v ordinaci ve Vlašimi,
                                                                                                              Dr. Kloc


Vítejte na stránkách MUDr. Vlastimila Kloce

Tyto stránky by měly sloužit ke zlepšení vzájemné spolupráce.
Budete zde nacházet informace o novinkách v ordinaci,
informace o dovolené...
Naše ordinace neprovádí žádná nadstandartní vyšetření,
která by vyžadovala mimořádnou úhradu pacientem.

Veškerá vyšetření jsou prováděna v souladu s paltným číselníkem
zdravotních výkonů
a smluvními vztahy s jednotlivými zdrav. pojišťovnami.
Vzhledem k tomu, že ordinace mimo základní zákonem stanovené regulační
poplatky žádné peníze nevybírá,
není k dispozici ani ceník jiné přímo
placené činnosti ordinace!! Opatření platí pro obě pracoviště ordinace.
O případných změnách budou pacienti informováni na internetových
stránkách,
ale nyní se o žádných dalších změnách neuvažuje.
V případě nemoci obou lékařů a výpadku ordinace je možné o radu
či ošetření požádat alergol. ordinaci Dr. Koláčného
v Benešově.
Ale nepředpokládáme, že budou oba lékaři ordinace neschopni výkonu
činnosti najednou.
Zastupitelnost obou v obou ordinacích je předpokladem
trvalého zajištění ordinace i při onemocnění jednoho z lékařů.